Vad innebär den nya dataskyddsförordningen?

Nya dataskyddsförordningen är en het potatis. Vet du vad den innebär och på vilket sätt du själv påverkas av den? I många avseenden är det strängare regler för hur dataskyddet ska fungera inom EU som det här handlar om.

Vad innebär den nya dataskyddsförordningen?

Att försöka plöja igenom EU:s paragrafer kan vara svårt, så låt oss istället skissa upp en ungefärlig bild av vad den nya dataskyddsförordningen innebär inom arbetsvärlden och för privatsfären. Det är främst hanteringen av personuppgifter som behöver regleras, vilket innebär att alla som på något sätt arbetar med sådana måste vara pålästa innan förordningen träder i kraft.

Straffen för den som hanterar personuppgifter fel efter att den nya dataskyddsförordningen börjar gälla i maj 2018 är nämligen avsevärt hårdare än de varit hittills. Även IT-system av olika slag kommer att behöva garantera en mycket högre grad av integritet för sina användare.

IT-systemen ska vara utrustade med säkerhetsmekanismer till skydd för personuppgifter och ska dessutom respektera individens rättigheter i förhållande till automatiserade sökmotorer. Dataskyddsförordningen skärps för individens skull och inkluderar även en reglering som ger denna rätt att “bli glömd” och tas bort ur register på egen begäran.

Lämna en kommentar