Åtelkamera för privat användning

När du sätter upp en åtelkamera för privat användning finns det en del regler och bestämmelser du bör veta om. Men du som privatperson behöver inte något tillstånd för att sätta upp en åtelkamera på din egen mark. Dock finns det en del bestämmelser du bör veta om så att du kan rätta dig efter dem.

En åtelkamera tar automatiskt bilder och videos när den registrerar en rörelse. Oftast då ett djur rör sig framför kameran. Du som gärna vill veta vilka djur som rör sig i ett visst område kan ha mycket nytta av en åtelkamera. Som namnet avslöjar sätts en åtelkamera upp där det finns åtel. Det vill säga mat till djuren som lockar dit dem.

Vad du behöver göra innan du sätter upp en åtelkamera

Börja med att göra en intresseavvägning enligt dataskyddsförordningen. Syftet med åtelkameran ska anses vara av större vikt är intrånget på den personliga integriteten.

Du måste kunna förklara ett antal punkter:

  • Vilket syfte har kameraövervakningen
  • Vilken lag, regel eller vilket avtal stödjer dig i din rätt att sätta upp en kamera
  • Hur länge uppgifterna kommer att lagras
  • Om personer fångade på bild kan kräva att bilderna raderas
  • De som uppfattar att de fångats på bild bör kunna överklaga hos integritetsskyddsmyndigheten om de uppfattar att kameran strider mot lagar, regler eller avtal

Du måste även sätta upp en skylt med information i närheten av kameran för att följa alla regler. På skylten måste det klart och tydligt stå med att det finns en åtelkamera i området och vem det är som äger kameran. Samt även kontaktuppgifter så att personer kan nå dig som ägare till kameran.

Placering av en åtelkamera

Praktiskt sett bör du se över vart du placerar en åtelkamera. Självklart vill du att så många djur som möjligt rör sig i området och därmed fångas på bild. Men ha dessa saker i åtanke när du placerar ut din åtelkamera.

  • En åtelkamera får endast sättas upp på din egna privata mark. Du som arrenderar mark behöver därmed tillstånd av markägaren för att sätta upp en kamera.
  • Undvik att sätta kameran i närheten av stigar, vandringsleder eller rastplatser. Detta för att undvika problem med personer men även för att djur rör sig inte lika mycket där människor ofta rör sig.
  • Rikta kameran på ett sådant sätt att personers ansikten inte kommer med på bild samt eventuella fordon inte kan identifieras.
  • Ta det som vana att alltid radera bilder på personer eller fordon omedelbart för att undvika framtida problem.

Men om du däremot misstänker ett brott och kan styrka detta med hjälp av bilder eller videos från din åtelkamera har du en skyldighet att dela med dig av materialet till rättsväsendet.

Bidra till inventeringar

Visste du att du kan delta i inventeringar som utförs av Sveriges rovdjur? Genom att ladda upp bilder du tar av rovdjur till skandobs.se eller kontakta inventeringspersonal på din kommunala länsstyrelse. De rovdjur som är av intresse är lodjur, varg och järv. Och ditt bidrag till inventeringen av dessa rovdjur kan göra stor skillnad.

Lämna en kommentar